top of page
DNEVNI BORAVAK_1 - Photo_edited.jpg

3D VIZUALIZACIJA

Vizualni alat za prezentaciju idejnog rješenja

3D se radi prema definiramo 2D nacrtu, dogovorenom razmještaju prostora. Prezentira ideju dizajnera kroz fotografije i video vizualizaciju. Iz 3D-a jasno se da iščitati koji materijali, namještaj i boje se koriste te kako sve kao jedna cjelina funkcionira volumenski u prostoru.

3D vizualizacija prezentacija je dizajnerskog rješenja i ideje. Važan korak u uređenju interijera i komunikaciji između dizajnera i klijenta.

bottom of page