ODABIR OPREME , MATERIJALA I REALIZACIJA PROJEKTA

Prije same realizacije projekta radi se odabir opreme, zidnih i podnih obloga, sanitarija, namještaja i sl.

Odabrana oprema prikazuje se kroz ponude i slikovne troškovnike.

Ponude i troškovnici jako su korisni kod organizacije budžeta.

Pomažu vam da predvidite većinu troškova.

Ukoliko ponude izlaze iz vašeg budžeta, traži se alternativa koja će se uklopiti u sam dizajn i pri tom više odgovarati vašim mogućnostima.

Uz odabir opreme po dogovoru s klijentom dogovara se i nadzor radova te koordinacija narudžbi i rokova isporuke za svu opremu.